PRIVACY STATEMENT

kiyoko respecteert de privacy van alle gebruikers van kiyokothebrand.com en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je aan kiyoko verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. in deze privacy verklaring krijg je meer informatie over hoe wij omgaan met de persoonlijke gegevens die via deze website worden verkregen.

CONTACT
via de website kun je middels een contactformulier met kiyoko in contact komen. de gegevens die kiyoko hierbij verzameld zijn: naam en e-mailadres. deze gegevens worden maximaal 1 jaar na het laatste contact bewaard, zodat we je ook bij eventuele vervolgvragen snel kunnen helpen.

samenwerking
indien gegevens nodig zijn voor een zakelijke samenwerking worden naam, e-mailadres, telefoonnummer, factuuradres en betalingsgegevens verzameld. deze gegevens worden tot zeven jaar na de samenwerking bewaard (wettelijke bewaartermijn).

VERSTREKKING VAN GEGEVENS AAN DERDEN
je gegevens worden niet aan derden verstrekt.

INZAGE, WIJZIGING OF VERWIJDEREN
als je vragen hebt over je persoonsgegevens of deze wilt inzien/wijzigen/verwijderen kun je contact opnemen via onderstaande gegevens. je hebt hierbij de volgende rechten:
- recht op vergetelheid
- recht om je persoonsgegevens in te zien, aan te (laten) passen en/of verwijderen
- recht om je persoonsgegevens over te dragen
- recht op beperking van verwerking
- bezwaar maken tegen bepaald gebruik

KLACHT INDIENEN
op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de autoriteit persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. je kunt hiervoor contact opnemen met de autoriteit persoonsgegevens.

contact
kiyoko 
aulus potterstraat 20
1071 da amsterdam
the netherlands